ถามตอบ

คำถามที่พบบ่อย
Q1: เกรดน้อย สมัครได้หรือไม่
A1: สมัครได้ บางปี เกรด 2 กว่าๆๆ สอบได้

Q2: รับผู้ชายหรือไม่
A2: ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดศาสนา

Q3: ใช้เกรดกี่เทอมในการสมัคร
A3: ใช้เกรด 4 เทอม หรือ 5 เทอมได้

Q4: รับเด็กซิ่วหรือไม่
A4: รับครับ > การวัดและประเมินผลให้โอกาสทุกคน

Q5: ต้องจบอะไรมาถึงสมัครได้
A5: กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทคณิตเท่านั้น!!

Q6: ไม่มีแฟ้มสะสมงานสมัครได้หรือไม่
A6: สมัครได้ (เมื่อรู้ว่าเราไม่มีก็ให้เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมหากกังวลเรื่องผลงานให้จัดเตรียมแฟ้มสะสมงานพอสังเขปเท่านั้นได้)

Q7: เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
A7: เอกชนครับ ทุกวันนี้ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนค่าเทอมก็ใกล้เคียงกันแทบจะไม่ต่างกันขอให้เข้าเรียนให้ได้

Q8: ความสูงเท่าไหร่ถึงสมัครได้
A8: ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

Q9: น้ำหนักน้อย/น้ำหนักเยอะสมัครได้มั๊ย
A9: BMI ไม่เกิน 30% ลิงค์ช่วยคำนวน คำนวนหาค่า BMI คลิก

Q10: หมดเขตวันไหน
A10: สรุปเอกสาร ทุกศุกร์และสิ้นเดือน เพื่อจัดเข้ากลุ่มเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้รับสมัครแต่ละกลุ่ม

Q11: หากสอบไม่ได้เราได้เรียนสาขาสำรองเลยหรือได้สอบ
A11: หากสอบไม่ได้ เราได้เลือกเรียนในคณะสาขาสำรองเลย โดยไม่ต้องสอบเข้าอีก

Q12: มีหอพักหรือไม่
A12: มีหอพักเป็นหอหญิง บังคับปี 1 ปีต่อไปไม่บังคับ 800 บาทต่อเดือน 1 ห้องพัก 4 คนอยู่คนเดียวไม่ได้ ชำระรายปี ปีละ 9,600 บาท

Share this page