รายละเอียดมี 4 ส่วน

#NURSE ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

วัดและประเมินผล
✅สัมภาษณ์ (อย่างเดียว) รายละเอียดมี 4 ส่วน
✅ส่วนที่1 - ข้อมูลทั่วไป
✅ส่วนที่2 - ค่าเทอม
✅ส่วนที่3 - ค่ายืนยันสิทธิ์
✅ส่วนที่4 - ถามตอบ

***********************
ส่วนที่1- ข้อมูลทั่วไป
*********************** 
NURSE 🚩โครงการพิเศษ 🚩ไม่ต้องสอบเข้า
>วัดและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์อย่างเดียว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิดดำเนินในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.


เปิดรับนักศึกษาใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
🟩สายสามัญ แผนวิทย์ คณิต เท่านั้น
🟩ไม่จำกัดเกรด
🟩สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
🟩เปิดการเรียนการสอนที่จังหวัดศรีสะเกษที่เดียว
🟩มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
🟩ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของรัฐ
🟩คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดสอนมาแล้ว 16 ปี จบไปแล้ว 15 รุ่น

สภาการพยาบาลรับรอง

https://www.nursingcnu.online

(รายละเอียดต่างๆ คลิก menu)


หรือเฟสส่วนตัว
https://www.facebook.com/CNU.Chawit.pimpa
FB: อาจารย์ชวฤท พิมพา

=========
ติดต่อ 👇👇👇👇
📲 082-146-4426
LineID Click
https://lin.ee/nACicofJ
==========
สมัครเรียนคลิก📌
https://goo.gl/L3zJZS

=============
ส่วนที่2 - ค่าเทอม
=============
🌀ตลอดหลักสูตร 437,800 บาท
✔️ค่าเทอม ต่อเทอม 54,725 บาท

ส่วนที่3 - ค่ายืนยันสิทธิ์

🎓ค่ายืนยันสิทธิ์ 5,500 บาท
🎓หมายเหตุ: 5,500 สามารถชำระครั้งเดียว หรือแบ่งชำระได้
📌หากได้รับการคัดเลือก 5,000 บาท จะหัก เป็นค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์
📌หากสอบไม่ได้ จะได้โควตาเรียนในคณะสาขาอื่น และ 5,000 บาท จะเป็นค่าเทอมในคณะสาขาที่เราเลือก

🔰การวัดและประเมินผล สัมภาษณ์🔰"ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ สาขาสำรอง " เลือกเรียนในสาขาวิชา ดังนี้
❇️สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
❇️สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
❇️สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
❇️คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาบัญชี(บัญชีบัณฑิต)/สาขาวิชาการจัดการ/
❇️คณะนิติศาสตร์
❇️คณะรัฐศาสตร์
❇️หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) PN #สภาการพยาบาลรับรอง

หากไม่เลือกสาขาสำรอง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ายืนยันสิทธิ์สอบ

สมัครเรียน

สมัครเรียนคลิก📌
https://goo.gl/L3zJZS

ความฝันจะสำเร็จถ้าลงมือทำ

ความฝันจะสำเร็จถ้าลงมือทำ

คำถามที่พบบ่อย

Q1: เกรดน้อย สมัครได้หรือไม่ 
A1: สมัครได้ บางปี เกรด 2 กว่าๆๆ สอบได้


Q2: รับผู้ชายหรือไม่
A2: ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดศาสนา

Q3: ใช้เกรดกี่เทอมในการสมัคร
A3: ใช้เกรด 4 เทอม หรือ 5 เทอมได้

Q4: รับเด็กซิ่วหรือไม่
A4: รับครับ > การวัดและประเมินผลให้โอกาสทุกคน

Q5: ต้องจบอะไรมาถึงสมัครได้
A5: กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทคณิตเท่านั้น!!

Q6: ไม่มีแฟ้มสะสมงานสมัครได้หรือไม่
A6: สมัครได้ (เมื่อรู้ว่าเราไม่มีก็ให้เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมหากกังวลเรื่องผลงานให้จัดเตรียมแฟ้มสะสมงานพอสังเขปเท่านั้นได้)

Q7: เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
A7: เอกชนครับ ทุกวันนี้ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนค่าเทอมก็ใกล้เคียงกันแทบจะไม่ต่างกันขอให้เข้าเรียนให้ได้

Q8: ความสูงเท่าไหร่ถึงสมัครได้
A8: ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

Q9: น้ำหนักน้อย/น้ำหนักเยอะสมัครได้มั๊ย
A9: BMI ไม่เกิน 30%
ลิงค์ช่วยคำนวน คำนวนหาค่า BMI คลิก

Q10: หมดเขตวันไหน
A10: สรุปเอกสาร ทุกศุกร์และสิ้นเดือน เพื่อจัดเข้ากลุ่มเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้รับสมัครแต่ละกลุ่ม

Q11: หากสอบไม่ได้เราได้เรียนสาขาสำรองเลยหรือได้สอบ
A11: หากสอบไม่ได้ เราได้เลือกเรียนในคณะสาขาสำรองเลย โดยไม่ต้องสอบเข้าอีก

Q12: มีหอพักหรือไม่
A12: มีหอพักเป็นหอหญิง บังคับปี 1 ปีต่อไปไม่บังคับ 800 บาทต่อเดือน 1 ห้องพัก 4 คนอยู่คนเดียวไม่ได้ ชำระรายปี ปีละ 9,600 บาท

ลิงค์สมัครเรียน

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📌ใน inbox ไลน์
หรือเฟสส่วนตัว

🎊🎊🎊🎊🎊
https://www.facebook.com/CNU.Chawit.pimpa
อาจารย์ชวฤท พิมพา

🎊🎊🎊🎊🎊 หรือไลน์ :
ID: chalermkarnchana
ADDลิงค์: https://line.me/ti/p/~chalermkarnchana

❇️เบอร์ติดต่อหลัก 082-146-4426
❇️เบอร์ติดต่อสำรอง 061-451-5161

อยากสำเร็จ ก็ต้องเริ่มต้น

อยากสำเร็จ ก็ต้องเริ่มต้น

กลับหน้าหลัก

Share this page