เอกสารประกอบการสมัครเรียน และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ติดต่อรับใบสมัคร ( ใบสมัครแบบเขียน)

#Dek62

หรือติดต่อเฟส

FB: สุหฤท พิมพา

เพื่อรับเอกสาร

และส่งเอกสารได้ที่

ตู้ ปณ 63

ไปรษณีษณีจังหวัดศรีสะเกษ

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทร 082-146-4426  

สมัครออนไลน์ Online

การสมัครเรียน

เว็บสมัครเรียน

  หรือ

มาสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ 
(ก่อนเดินทาง)

>> ติดต่อ อาจารย์เล็ก 
082-146-4426

ทำเพียง 7 ขั้นตอนตามภาพ

ทำเพียง 7 ขั้นตอนตามภาพ

Share this page