บรรยากาศงานรับหมวกปี 2

บรรยากาศงานรับหมวกปี 2

4. เกณฑ์การคัดเลือก การสมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์

- เพื่อ มุ่งเน้น คุณลักษณพยาบาลที่พึงประสงค์

• 4.1. สอบสัมภาษณ์+ยื่นแฟ้มสะสมงาน 200 คะแนน

(200 คะแนน)

ติดตามรายละเอียดได้ใน
>> เว็บ https://www.nursingcnu.online/

>>หรือ FB

สุหฤท พิมพา(อาจารย์สุหฤท พิมพา)

https://www.facebook.com/AJ.Suharit.Pimpa

Share this page