การสมัครเรียน Online

สมัครเรียนออนไลน์ Click

เว็บสมัครเรียน

https://goo.gl/L3zJZS

 

หรือ

มาสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ
(ก่อนเดินทาง)

 

>> ติดต่อ อาจารย์เล็ก
082-146-4426

หากกรอกเอกสารสมัครเรียนไม่ได้ให้ส่งข้อมูลเบื้องต้นดังรายละเอียดดังนี้

 ข้อมูลเพื่อจองในระบบ 7 ข้อ ดังนี้
1.ชื่อ สกุล
2.เลขที่บัตรประชาชน
3.เบอร์โทร
4.คณะสาขาที่สมัคร
5.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
6.โรงเรียนที่จบ
7.เกรดเฉลี่ย

ส่งมาที่ 
Click

m.me/suharit.pimpa