ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

การชำระ ค่าเทอม มี 2 แบบ

1. ชำระค่าเทอม โดยใช้เงินสด

2. ชำระค่าเทอม โดยใช้สิทธิ์ กู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กรอ/กยศ)

 ================

1. ชำระโดยใช้เงินสด 

▶️ เทอมละ 54,725 บาท  1 ปีเรียน 2 เทอม 4 ปี เรียน 8 เทอม

 

2. ใช้สิทธิ์การกู้ ฯ "กู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"

▶️ช่วงระหว่างรอเงินกู้ฯ เราจะชำระเงินสด  เทอมละ 5,000 บาท

▶️ที่เหลือ กองทุนฯ ตัดจ่ายให้ตามวงเงินกู้  ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 ================

บุตรข้าราชการ: หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นๆ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของการเงินการคลัง(ถ้ามี)

งานรับหมวก

กยศ.